Lại nói về vấn để tán gái

Run Like A Wind

Đã tốn tiền
Có một sự thật là càng thích đọc cẩm nang tán gái thì nghĩa là đang rất tự ti về tán gái ->> muôn đời nhát gái vẫn hoàn nhát gái.

Hai là đọc xong làm theo thì rập khuôn không phải là chính mình. Nói chung ai cũng phải tự figure out how to do it thôi.
 

Amazing Goodjob

Junior Member
Có một sự thật là càng thích đọc cẩm nang tán gái thì nghĩa là đang rất tự ti về tán gái ->> muôn đời nhát gái vẫn hoàn nhát gái.

Hai là đọc xong làm theo thì rập khuôn không phải là chính mình. Nói chung ai cũng phải tự figure out how to do it thôi.

Người ae nói đúng và chuẩn. Cái gì cũng phải tự rèn luyện và giải quyết bằng kỹ năng bản thân.
 

Run Like A Wind

Đã tốn tiền
Chịu, fb e toàn mấy hình e chụp cây cỏ nhà cửa linh tinh, chẳng deep deep đú trend nổi :(
Cũng là đặc trưng thú vị của bạn mà. Pạn chưa tìm được ai hợp với sở thích đấy thôi.
Bạn mộc mạc chân chất mà muốn mlem con suốt ngày bar bủng thì ko hợp lý, trừ khi bạn đi chăn rau, lúc đấy nó lại khác :LOL:
 
Top