thắc mắc Làm sao Authenication với React và Laravel?

Nepgear.

Senior Member
Cái này thì em biết rồi bác ạ, nhưng không biết phải sử dụng như nào bác ạ.
Bạn đã muốn xài React để login/register thì mình nghĩ sẽ ko xài cái base auth của Laravel rồi.

Vậy thì chỉ đơn giản là cầm React mà render ra 2 pages login & register. Dùng ajax request API để kiểm tra login, đăng ký,...

Như cái docs ở trên là khi đăng nhập thành công, bạn sẽ generate ra 1 api token cho user vừa đăng nhập và trả về, lưu lại bên client. Mỗi lần vào page thì cứ làm 1 cái request check kèm cái token là biết user có đang đăng nhập hay ko
https://laravel.com/docs/5.8/api-authentication#protecting-routes https://laravel.com/docs/5.8/api-authentication#passing-tokens-in-requests

Hardcore thêm tý nữa thì qua thằng này https://laravel.com/docs/8.x/passport#introduction
 
build API authentication nhé. Sau khi gọi API login laravel trả về token -> react lưu lại dưới browser. Vào web thì cứ gọi API bằng token đã lưu thôi.
 
Top