thảo luận laptop nhu cầu máy bền và đẹp, photoshop và cắt dựng phim cơ bản

tory

Junior Member
hiện t ại đang muốn mua 1 laptop như thế này thì em nào dùng AMD giá hợp lý ạ ?
 
Top