thảo luận Lên Đà Lạt tránh nắng thì đi chơi ở đâu :(

Techs.Review

Senior Member
Hi các fen, tình hình là nắng quá tính lên Đà Lạt cho mát chút thì nên đi chơi ở đâu nhỉ :( Lanh quanh bán kính 20km đổ lại thôi :(

Mưa thì trùm chăn ngủ khách sạn rồi nên nếu mưa thì dẹp :LOL:
 
Top