thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

Theo ae Bitcoin sẽ đạt được mức cao nhất trong 2020 là bao nhiêu ? (Tháng 5 là Halving Bitcoin)

 • >= 13800 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 138 19.0%
 • >= 12500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 82 11.3%
 • =< 10500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 216 29.7%
 • >= 22000 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 291 40.0%

 • Total voters
  727
 • Poll closed .

kh0ctn

Senior Member
Tôi ăn 10% out rồi. Anh vào đi :go:
vào rồi, loại lít nhít này 20% trở lên tôi mới chốt :beat_shot:

Vào đúng bằng giá lúc vào con CELR.8-)

2021c9c8a73a-cc08-481b-a79b-f45dafec8fa1.png
 
Top