thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

Theo ae Bitcoin sẽ đạt được mức cao nhất trong 2020 là bao nhiêu ? (Tháng 5 là Halving Bitcoin)

 • >= 13800 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 138 19.0%
 • >= 12500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 82 11.3%
 • =< 10500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 216 29.7%
 • >= 22000 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 291 40.0%

 • Total voters
  727
 • Poll closed .

Anh Yêu Em Em

Senior Member
con DOT đần đụt, cả chiều ko chạm nổi mốc 38
osCpCsi.png
 

Yukari Yakumo

Senior Member
Nó phân phối xong 1 phần đoạn 2x đến 3x rồi . Phải để nó gom lại đã chứ . Tôi cũng giữ 1 tí ( gần k thôi ) biết nó sẽ ko cho bay ngay nên trade vui với nó . Nếu bay là toàn kiểu fomo của cá con . Giống lần sóng hồi 25 toàn cá con với nhau , làm sao bay xa dc . Nên tôi ăn 15% tôi té trc . Đầy anh đu đỉnh nó mà bơm thì giờ ăn xả sml , nó chả ngu
con này giá nào vào đẹp hả thím ?
TP bao nhiêu nữa ? :sexy_girl:
 
Top