HN Màn Dell U2419 Vỡ.

demenhn

Junior Member
2020bf668bbf-0f2a-4b7e-ac67-95934a94f5dc.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Cũng có 1C sọc màn :(
Cái dòng U2419H này nó cứ đen đen kiểu gì ấy. Thấy bảo hành liên tọi.
Không lỗi thì cũng rơi vỡ
 
Top