Mark Zuckerberg nuôi bò, con gái tưởng ông là nông dân

Toàn update tào lao. Cứ lâu lâu vô meta ads là thấy nó update đổi biểu tượng active của ad. :v
 
Súc vật Do thái này làm ăn càng ngày càng mất dạy nhưng lại thích ra vẻ, tất nhiên truyền thông thổ tả sẽ bú liếm, bọn này bị lùa vào lò thì lại kêu khóc như oan ức lắm.
hXdSLiR.gif
hXdSLiR.gif
Đi chung đường với a Cổng thôi, top công nghệ bán hết cổ phần rồi về mua đất làm nông
 
Back
Top