báo lỗi Mất một số icon trên Safari (iOs)

Xàm Xí Đú

Senior Member
A7AB572B-9014-404E-BBBA-32BCD56A1DEF.jpeg

Chưa có app dùng trên safari thì thấy mất một số icon như hình. Các sếp cho sửa lại luôn nhé :byebye:
 
Top