Mới tạo acc

nicknaylanickthu3

Senior Member
voz tân này ko có hiện jd à?? vậy làm sao biết mà kì thị mem mới, cũ với nhau dc nhỉ:amazed::amazed:
giờ so rank nhé
VvdFMUC.gif

Mà chắc bỏ voz đi chứ còn gì, các teard mới chất lương như này cơ mà 🤣
 
Top