Một hai bài nhạc tâm đắc cho đời.

huekute

Member
Mấy bài này khá nổi tiếng, chắc đa số các thím đều nghe qua


Đây nữa

VN

Chia sẻ vài bài tâm đắc cho a em cùng nghe nào.
 
Last edited:

Zkrazymanz

Member
Tôi hay nghe 2 bài này của the script để tự động viên bản thân trong những lúc suy sụp
Hall of fame
Superheroes

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Top