Một tháng đen đủi, tiền mất tình tan, nay bị chủ trọ đuổi.

onikagen

Member
Nó nặng nhiêu kg vậy thím
Có 4kg mấy 5kg thôi thím ơi, nhẹ lắm, đeo vai thoải mái :D Chịu tải hơn 200kg.
Xếp bao gọn
88502d41840e7b50221f.jpg
 
Top