SG Msi 1650 Ventus DDR6

DongNaiMuaBan.Com

Senior Member
MSI 1650 Ventus bản DDR6 - 6.0 choai! Mua hồi tháng 01/2021 ở GearVN còn nguyên hoá đơn!

Liên hệ ép giá dưới sign!

202133ec5513-d8e0-4f61-bbc7-433033f545de.png


20217a73fe87-69da-49d0-859f-1831c66ad1e1.png


20219d4acd49-6b15-49bf-9810-01ece662b102.png
Lên đi, koi bộ còn mến chủ lắm
 
Top