HN Mua ssd lỗi hỏng- có vấn đề

PC-Start

Member
Loại nào cũng mua
Giá từ 50-150k (tất nhiên là đồ có vấn đề)
Ace nào có thì gửi thông tin cho mình.
thanks all
 

PC-Start

Member
ok
 

Attachments

  • DBFB4380-F976-4D31-9A64-F50125241B1C.jpeg
    DBFB4380-F976-4D31-9A64-F50125241B1C.jpeg
    710.2 KB · Views: 11
  • BB6DA3C8-FCBA-4612-8693-7C9B186FC35D.jpeg
    BB6DA3C8-FCBA-4612-8693-7C9B186FC35D.jpeg
    744.7 KB · Views: 11
Top