SG [MUA] tìm mua AB

thôi các ông cứ xe đủ giấy tờ cho lành.

xe ko giấy nhỡ dính chuyên đề conan nó ko cho đút tiền, bắt lập bb thì chỉ có nước bỏ xe.

xe ko giấy đi lại cứ nơm nớp sợ gặp conan, mua cái mối lo khi đi xe có đáng ko. tiếp đến là muốn đi xa xa chút cũng chả dám.
 
thôi các ông cứ xe đủ giấy tờ cho lành.

xe ko giấy nhỡ dính chuyên đề conan nó ko cho đút tiền, bắt lập bb thì chỉ có nước bỏ xe.

xe ko giấy đi lại cứ nơm nớp sợ gặp conan, mua cái mối lo khi đi xe có đáng ko. tiếp đến là muốn đi xa xa chút cũng chả dám.
làm giấy tờ giả :shame:
 
Top