SG Nâng cấp Server dư ra một số card Quadro cần thanh lý

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K620: 1.350.000 VNĐ/cái, SL: 2C
K4000: 2.900.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C
 

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K620: 1.350.000 VNĐ/cái, SL: 2C
K4000: 2.900.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C
 

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K620: 1.350.000 VNĐ/cái, SL: 2C
K4000: 2.900.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C
 

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K620: 1.350.000 VNĐ/cái, SL: 2C
K4000: 2.900.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C
 

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K620: 1.350.000 VNĐ/cái, SL: 2C
K4000: 2.900.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C
 

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K620: 1.350.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K4000: 2.900.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C
 

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K620: 1.350.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K4000: 2.900.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C
 

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K620: 1.350.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K4000: 2.900.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C
 

trakimanhminh

Đã tốn tiền
K địa chỉ . k sđt bác ơi
Các bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ: Ms Kim, số điện thoại: 0977415512.
Địa chỉ xem hàng và test card: 85C Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Ngay cuối bài đó bạn
 

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K620: 1.350.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K4000: 2.900.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C


Các bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ: Ms Kim, số điện thoại: 0977415512.
Địa chỉ xem hàng và test card: 85C Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
 

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K4000: 2.500.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C


Các bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ: Ms Kim, số điện thoại: 0977415512.
Địa chỉ xem hàng và test card: 85C Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
 
Last edited:

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K4000: 2.500.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C


Các bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ: Ms Kim, số điện thoại: 0977415512.
Địa chỉ xem hàng và test card: 85C Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
 
Last edited:

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K4000: 2.500.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C


Các bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ: Ms Kim, số điện thoại: 0977415512.
Địa chỉ xem hàng và test card: 85C Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
 
Last edited:

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K4000: 2.500.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C


Các bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ: Ms Kim, số điện thoại: 0977415512.
Địa chỉ xem hàng và test card: 85C Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
 

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K4000: 2.500.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C


Các bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ: Ms Kim, số điện thoại: 0977415512.
Địa chỉ xem hàng và test card: 85C Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
 

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K4000: 2.500.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C


Các bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ: Ms Kim, số điện thoại: 0977415512.
Địa chỉ xem hàng và test card: 85C Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
 

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card: K2200, K620, K4000, K2000

K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C
K4000: 2.500.000 VNĐ/cái, SL: 1C
K2000: 1.700.000 VNĐ/cái, SL: 3C


Các bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ: Ms Kim, số điện thoại: 0977415512.
Địa chỉ xem hàng và test card: 85C Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
 

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card Quadro: 600, 4000, 5000, K600, K620, K2000, K200D, K2200, K4000, K6000.

Quadro 600: 600.000 VNĐ/cái, SL: 2C
Quadro 4000: 1.500.000 VNĐ/cái, SL: 5C
Quadro 5000: 1.950.000 VNĐ/cái, SL: 1C

Quadro K600: 700.000 VNĐ/cái, SL: 1C
Quadro K620: 1.300.000 VNĐ/cái, SL: 5C
Quadro K2000: 1.600.000 VNĐ/cái, SL: 2C
Quadro K2000D: 1.600.000 VNĐ/cái, SL: 1C
Quadro K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C

Quadro K4000: 2.500.000 VNĐ/cái, SL: 4C
Quadro K6000: 9.500.000 VNĐ/cái, SL: 1C


Các bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ: Ms Kim, số điện thoại: 0977415512.
Địa chỉ xem hàng và test card: 85C Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
 

trakimanhminh

Đã tốn tiền
Về thêm 1 số card Quadro: 600, 4000, 5000, K600, K620, K2000, K200D, K2200, K4000, K6000.

Quadro 600: 600.000 VNĐ/cái, SL: 2C
Quadro 4000: 1.500.000 VNĐ/cái, SL: 5C
Quadro 5000: 1.950.000 VNĐ/cái, SL: 1C

Quadro K600: 700.000 VNĐ/cái, SL: 1C
Quadro K620: 1.300.000 VNĐ/cái, SL: 5C
Quadro K2000: 1.600.000 VNĐ/cái, SL: 2C
Quadro K2000D: 1.600.000 VNĐ/cái, SL: 1C
Quadro K2200: 2.700.000 VNĐ/cái, SL: 5C

Quadro K4000: 2.500.000 VNĐ/cái, SL: 4C
Quadro K6000: 9.500.000 VNĐ/cái, SL: 1C


Các bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ: Ms Kim, số điện thoại: 0977415512.
Địa chỉ xem hàng và test card: 85C Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
 
Top