thắc mắc Nên chọn mesh wifi 6 nào cho nhà 3 tầng vậy mấy bác

help-14

Junior Member
Nhà mình 3 tầng mỗi tầng 2 phòng hiện đang lắp MW3 và có camera ghi file vào nas qua wifi, bình thường thì không sao nhưng mà thi thoảng ở tầng 1 mạng hơi chậm chút nên đang muốn nâng lên mesh wifi 6 luôn dùng lâu dài.
Hiện thì cục modem trên tầng 3, khó đi dây xuống tầng 1 nên chỉ mesh qua wifi được thôi :(
Mong các bác góp ý xem bộ nào ngon bổ rẻ nhất bây giờ nhỉ, xem review thì mấy bộ ngon toàn trên 10 triệu :sick:
 

hn_alex

Junior Member
Mesh lại dùng wifi6 thì tầm này lấy đâu ra ngon bổ rẻ- chắc chắn là như thế đi.
 

nirvallica84

Senior Member
Nhà mình 3 tầng mỗi tầng 2 phòng hiện đang lắp MW3 và có camera ghi file vào nas qua wifi, bình thường thì không sao nhưng mà thi thoảng ở tầng 1 mạng hơi chậm chút nên đang muốn nâng lên mesh wifi 6 luôn dùng lâu dài.
Hiện thì cục modem trên tầng 3, khó đi dây xuống tầng 1 nên chỉ mesh qua wifi được thôi :(
Mong các bác góp ý xem bộ nào ngon bổ rẻ nhất bây giờ nhỉ, xem review thì mấy bộ ngon toàn trên 10 triệu :sick:
Nhà có bao nhiêu con camera, nếu ghi liên tục thì sắm cho 2 con/1 node mesh cùi.
 

Maserati GranTurismo

Đã tốn tiền
Nhà mình 3 tầng mỗi tầng 2 phòng hiện đang lắp MW3 và có camera ghi file vào nas qua wifi, bình thường thì không sao nhưng mà thi thoảng ở tầng 1 mạng hơi chậm chút nên đang muốn nâng lên mesh wifi 6 luôn dùng lâu dài.
Hiện thì cục modem trên tầng 3, khó đi dây xuống tầng 1 nên chỉ mesh qua wifi được thôi :(
Mong các bác góp ý xem bộ nào ngon bổ rẻ nhất bây giờ nhỉ, xem review thì mấy bộ ngon toàn trên 10 triệu :sick:
Tiền bao nhiêu bác. Ít quá thì ko có mesh Wifi 6 đâu:shame:
 
Top