góp ý Nên đưa thêm lựa chọn số trang lên trên đầu

xuantam

Member
Do forum thường xuyên gặp lỗi hiển thị 1 trang bất kỳ trong 1 thread chứ ko phải là trang đầu tiên của thread nên hay bị đọc đoạn giữa khi bấm vào thread bất kỳ mà chưa hiểu nội dung là gì. Dùng voz next trên điện thoại khá là mất công khi cứ phải vuốt xuống cuối trang để chọn page cần hiển thị. Tui kiến nghị BQL đưa thêm lựa chọn số trang lên trên đầu để tiện chọn page mà ko cần vuốt xuống dưới.

Đề nghị thứ 2 là sửa lỗi cho phép sửa lại nội dung mà ko cho phép chỉnh sửa tiêu đề thread ( thường hay gặp trong f33)
 
Do forum thường xuyên gặp lỗi hiển thị 1 trang bất kỳ trong 1 thread chứ ko phải là trang đầu tiên của thread nên hay bị đọc đoạn giữa khi bấm vào thread bất kỳ mà chưa hiểu nội dung là gì. Dùng voz next trên điện thoại khá là mất công khi cứ phải vuốt xuống cuối trang để chọn page cần hiển thị. Tui kiến nghị BQL đưa thêm lựa chọn số trang lên trên đầu để tiện chọn page mà ko cần vuốt xuống dưới.

Đề nghị thứ 2 là sửa lỗi cho phép sửa lại nội dung mà ko cho phép chỉnh sửa tiêu đề thread ( thường hay gặp trong f33)
Đồng ý, thêm nưã em đề nghị giảm số post ở page xuống 10. 20 post 1 page dùng điện thoại kéo mỏi tay vãi
 
Top