next.voz.vn vs. forums.voz.vn?

fRzzy

Mmph mmmph mph-mph mmph!
Vì mình bận quá, nên thông báo nhanh.

Đây là phiên bản chạy chính thức, không phải thử nghiệm.

1. Người đi trước, nội dung đi sau. Nội dung sẽ import chọn lọc, không import toàn bộ.
2. Mục nào có bên này tức là bên kia sẽ sớm đóng tạo thread mới, dần tiến đến đóng reply mới.
3. Nội quy sẽ cập nhật sau, giống như cũ nếu chưa thấy có mới, lớn rồi tự biết cách cư xử.
4. Sẽ mở lại đăng ký thành viên mới khi ổn định (chừng vài ngày) xem mục 9.
5. Forums cũ sẽ không mất, sẽ trở thành chế độ read-only.
6. Vẫn chạy chung DB server với forums cũ nên bên kia quá tải bên này cũng sẽ chậm theo, sẽ giải quyết sớm.
...
999. Cái vBB thực sự không cứu được, mình hết phép rồi =]]
 
Last edited by a moderator:
Top