Nhậu đi

Biviti

Junior Member
Mình thích uống kiểu miền tây ,uống từ từ rồi nói chuyện chơi.
Uống kiểu mấy anh chị miền bắc vào là sát phạt mình uống ko nổi.
Trưa giờ vừa ướp đá vừa uống .cuối tuần đã quá.
 

okaybn

Member
Ngoài bắc uống kiểu càng uống nhiều uống nhanh là giỏi! Ko thi vị thưởng cồn như miền tây!
 

Chuột cống

Junior Member
Mình thích uống kiểu miền tây ,uống từ từ rồi nói chuyện chơi.
Uống kiểu mấy anh chị miền bắc vào là sát phạt mình uống ko nổi.
Trưa giờ vừa ướp đá vừa uống .cuối tuần đã quá.

Nước ngọt à?

Gửi từ HUAWEI RNE-L22 bằng vozFApp
 
Top