Nhờ giải các thím giải giúp em bài toàn này. Xin cảm ơn

bomvodo

Senior Member
Học xác chết thống kê khổ rồi
FfsqRRV.png
 
Top