Nhờ lấy hộ ảnh màu từ Website

Monkey D. Walk

Senior Member
Có thím nào biết cách giúp mình với :adore:
Tình hình là có 1 màu sơn bên Jotun bên mình đang cần làm mẫu. Rắc rối là trong quạt màu của hãng không có mà là màu pha riêng
Nó đây: https://www.jotun.com/no/no/decorative/interior/colours/0486-early-rain-interior#
Nhưng không biết cách nào tải được tạm cái ảnh màu của nó trên trang chủ (Màu đối chứng mình nhờ hãng làm rồi nhưng mấy thời gian làm từ nhà máy ở Bình Dương chuyển ra ngoài Bắc). Có thím nào tải được cái ảnh của nó không giúp với :adore:
 

Monkey D. Walk

Senior Member
thím muốn lấy ảnh nào ở đây
Cái màu ở trên cùng đó thím
Capture.JPG
 

Nick.Thu.4

Senior Member
Có thím nào biết cách giúp mình với :adore:
Tình hình là có 1 màu sơn bên Jotun bên mình đang cần làm mẫu. Rắc rối là trong quạt màu của hãng không có mà là màu pha riêng
Nó đây: https://www.jotun.com/no/no/decorative/interior/colours/0486-early-rain-interior#
Nhưng không biết cách nào tải được tạm cái ảnh màu của nó trên trang chủ (Màu đối chứng mình nhờ hãng làm rồi nhưng mấy thời gian làm từ nhà máy ở Bình Dương chuyển ra ngoài Bắc). Có thím nào tải được cái ảnh của nó không giúp với :adore:
rgb(234, 231, 219);
 

Monkey D. Walk

Senior Member
đấy ko phải là ảnh, đấy nó dùng mã màu thôi:
HEX: #EAE7DB
RGB: rgb(234, 231, 219)
Mình mù tịt về mấy cái này. Lúc đầu cũng đoán là nó không phải ảnh :adore:
Thím có thể chuyển nó thành 1 cái ảnh để mình in tạm trong lúc chờ màu thực tế không. Mạc dù in chắc sẽ có lệch màu
 

EmYeuCrit

Senior Member
Có thím nào biết cách giúp mình với :adore:
Tình hình là có 1 màu sơn bên Jotun bên mình đang cần làm mẫu. Rắc rối là trong quạt màu của hãng không có mà là màu pha riêng
Nó đây: https://www.jotun.com/no/no/decorative/interior/colours/0486-early-rain-interior#
Nhưng không biết cách nào tải được tạm cái ảnh màu của nó trên trang chủ (Màu đối chứng mình nhờ hãng làm rồi nhưng mấy thời gian làm từ nhà máy ở Bình Dương chuyển ra ngoài Bắc). Có thím nào tải được cái ảnh của nó không giúp với :adore:
Mã màu của nó đây
1604485723197.png
 
Top