thắc mắc Nhờ Tư vấn về refund DLC Alienation

dino

Senior Member
Mình có mua bản ALIENATION™ DLC Season Pass trên PS4 nhưng không hiểu vì sao nó chỉ cho download mỗi soundtrack trong khi info nó ghi có thêm mấy khẩu súng.

This Season Pass includes:
• Survivor’s Pack: a unique weapon hack, a powerful grenade and three new bullet colours.
• Conqueror’s Pack: a deadly laser weapon, a new heavy weapon and three new armour paint colours.
• Veteran Heroes: a fast-track to Hero Level 15 for your soldiers.
• Official Soundtrack: 21 explosive tracks to get the heart pumping.
• PS4™ dynamic theme.

Có phải mình mua nhầm region ko nhỉ, account hiện tại mua region Thailand, mua qua VISA chính hãng của mình. Giờ mình refund thì phải làm sao các bạn nhỉ
 
Top