[Nói thẳng] Khinh mấy thằng tập toẹ học sổi guitar rồi sĩ gái thể hiện

katharon

Senior Member
Chỉ có mấy thằng đần đụt dư thời gian mới đòi học bài bản thôi, có điều gái nó đếu thèm nghe :look_down:
 
Lên cho mâý thằng học sổi từ bỏ ý định ;)
tao sẽ vẫn học, và thấy cái comment này càng phải học. Hát đã hay rồi mà còn biết đàn nữa thì mới cầm bát đi ăn xin được
p/s: thằng thớt ích kỷ nhỏ mọn vờ cồ nờ, theo ý m thì phải có thẻ hành nghề mới được chơi đàn à. Volit bần tiện
 
Last edited:
Top