thảo luận [PC] Little Nightmares II [Adventure/2021]

WTF.MEN

Junior Member
mới mày mò tải về lap thử cả 1 cả 2 giờ chơi phần nào trước nhỉ
Theo trình tự ra game thì là 1 rồi đến 2.
Theo trình tự thời gian thì 2 rồi đến 1.
Chơi thì có lẽ nên chơi theo trình tự ra game là 1 rồi đến 2. Vì phần 2 đưa vài tình tiết của phần 1 vào, nếu nhảy vào 2 ngay thì sẽ không để ý mấy chi tiết đấy đâu.
 

doraemonpro97

Senior Member
Theo trình tự ra game thì là 1 rồi đến 2.
Theo trình tự thời gian thì 2 rồi đến 1.
Chơi thì có lẽ nên chơi theo trình tự ra game là 1 rồi đến 2. Vì phần 2 đưa vài tình tiết của phần 1 vào, nếu nhảy vào 2 ngay thì sẽ không để ý mấy chi tiết đấy đâu.
Thực ra nếu mà chơi theo trình tự ra game thì nên chơi con Very Little Nightmare ở giữa 2 phần :shame:
 
Top