góp ý Phần post thread ở trên thread list

(*)_(*)

Senior Member
Phần này mình nghĩ nên đổi thành phần tìm kiếm theo prefix và thread title. Vì phần tạo thread mới đã có nút post thread ở trên riêng rồi. Ấn xong thì danh sách bên dưới đổi sang các thread trong box đó match với điều kiện vừa tìm.

Screenshot_2020-03-18 Góp ý(1).png
 
Top