Phen nào tập môn REIKI chưa ? Có tốt không ?

Ẩn Sĩ VOZer

Senior Member
Phen nào tập REIKI rồi vào chia sẻ cho mình kinh nghiệm với ! Nghe nói môn này có thể chữa bệnh và đã được một số bệnh viện lớn trên thế giới áp dụng . Cách thức tập là thu năng lượng của vũ trụ bằng kí hiệu reiki và thư giãn .
 
Top