Phiếu thu thập thông tin dân cư DC01

Trangoi

Junior Member
Chỗ tạm trú của mấy thím có yêu cầu kê khai phiếu này không?
Em tạm trú hơn 4 năm rồi, cũng gia hạn KT3 lần thứ 2 rồi.
Thấy cô chủ trọ bảo khai lại tờ mới @@
1598538271494.png
 
Top