HN Red Devil Rx580 8GB còn BH 2/2021

dradamsmith

Junior Member
Như tít, cần bán em "châu lon" này, còn BH tại NWH đến 2/2021, tình trạng hoạt động bình thường, ngon nghẻ.
Bán giá 2m(kmc) hoặc giao lưu sang màn Samsung 24r350 hoặc LG MP59-G.
sms or zalo 0374546939 
Top