Report F33

cafe.jpgso sánh dân VN với rác rưởi .
 
Ngôn ngữ không phù hợp
https://voz.vn/t/bo-kho-viet-nam-lot-top-10-mon-ham-ngon-nhat-the-gioi.739320/page-10
Do cháu Hùng hỏi nhiều câu ngây thơ quá, nên nói thẳng là nó ăn như cứt, cho cháu ấy hiểu luôn.
2. Cãi lại hay không là việc của tôi với cháu nó, cháu Hùng cho anh bú cu hay gì mà nâng cháu nó lên tầm sợ phạm húy thế ?
3. Nam kỳ hay Bắc kỳ từ tương đương như nhau, anh vào đây dìm Nam kỳ là sao anh, là anh mặc định tất cả người Nam sẽ ổn với chữ Nam kỳ, nhưng Bắc Kỳ sẽ cho đó là xúc phạm tới tâm hồn mong manh yếu đuối hả ?:feel_good: Mà anh sợ mấy cái đó
 
Back
Top