HN Rét bán z77a-dg65 gaming + 3770k

PC-Start

Member
Trùm cuối
Main full box
Cpu i7-3770k

giá 3.9tr
All nguyên bản bảo hành 7 ngày
2020133d0f42-9bb0-480d-850c-b698a40fac9a.jpg


202092aaafed-bba1-4a61-946a-07431c0974a4.jpg

20206d70f31a-7152-4d69-b0ba-8b2b49b74a50.jpg

2020d288586d-f29a-4a74-9ad3-e9b6b22e5adc.jpg

20205585f3ac-d800-4b89-83bc-4666f8657eb1.jpg

202003d2dec4-2639-4856-acda-ea36e55c0d61.jpg
 
Last edited:
Top