• Để có toàn bộ các quyền lợi của thành viên diễn đàn (bao gồm cả thảo luận tại mục Điểm báo) bạn cần cập nhật tài khoản để trở thành Senior Member.

    Chi tiết hơn tại thông báo này!

kiến thức Ryzen-Compatible Memory

Công nhận giá căng thật. Thím ráng lên cao hơn nửa đê kaka
đợi kiếm block nước đã
, chứ chạy stress lên gần 65* rồi , với ram thế là ko nên, để lội nước nốt rồi kéo lên 3800
 
Top