kiến thức Ryzen-Compatible Memory

KnightRiot

Senior Member
Công nhận giá căng thật. Thím ráng lên cao hơn nửa đê kaka
đợi kiếm block nước đã
, chứ chạy stress lên gần 65* rồi , với ram thế là ko nên, để lội nước nốt rồi kéo lên 3800
 
Top