Sắp bị cho thôi việc

thanhbeo94

Senior Member
Em làm It cho một công ty quy mô nhỏ, do sơ suất không cắm máy cây server vào ổ lưu điện mà cắm trực tiếp vào ổ điện, dẫn đến việc sốc nguồn điện và chết 2 ổ cứng, 1 ổ đang chờ cứu nhưng khả năng cứu <10% :cry:khả năng chết cả 3 con. Trongđó toàn dữ liệu quan trọng của kế toán từ năm 2018 tới giờ. Các thím vào chửi em đi :cry::cry::cry:
 

bam2015

Member
Em làm It cho một công ty quy mô nhỏ, do sơ suất không cắm máy cây server vào ổ lưu điện mà cắm trực tiếp vào ổ điện, dẫn đến việc sốc nguồn điện và chết 2 ổ cứng, 1 ổ đang chờ cứu nhưng khả năng cứu <10% :cry:khả năng chết cả 3 con. Trongđó toàn dữ liệu quan trọng của kế toán từ năm 2018 tới giờ. Các thím vào chửi em đi :cry::cry::cry:

Đéo backup? :oh:
 

ltbbkdn

Junior Member
Em làm It cho một công ty quy mô nhỏ, do sơ suất không cắm máy cây server vào ổ lưu điện mà cắm trực tiếp vào ổ điện, dẫn đến việc sốc nguồn điện và chết 2 ổ cứng, 1 ổ đang chờ cứu nhưng khả năng cứu <10% :cry:khả năng chết cả 3 con. Trongđó toàn dữ liệu quan trọng của kế toán từ năm 2018 tới giờ. Các thím vào chửi em đi :cry::cry::cry:
Mấy cái này mình thấy cứu nó đơn giản mà. Mỗi tội quá đắt thôi, nó tính kiểu mb/mấy $
 

namtrai

Member
Em làm It cho một công ty quy mô nhỏ, do sơ suất không cắm máy cây server vào ổ lưu điện mà cắm trực tiếp vào ổ điện, dẫn đến việc sốc nguồn điện và chết 2 ổ cứng, 1 ổ đang chờ cứu nhưng khả năng cứu <10% :cry:khả năng chết cả 3 con. Trongđó toàn dữ liệu quan trọng của kế toán từ năm 2018 tới giờ. Các thím vào chửi em đi :cry::cry::cry:
Thôi kiếm chỗ khác, chửi làm gì tốn thời gian.
 

sogetsu7

Đã tốn tiền
chia buồn cùng fense, thôi làm IT được mấy tháng đủ ăn mấy năm rồi, đi đốt tiền xả chét đi
 

bam2015

Member
Chuẩn bị ăn hành sml. :doubt:
 

thanhbeo94

Senior Member
Chắc là chạy raid 1 rồi mới hai ổ kìa. Mà chết cả hai ổ thì chả ôm hận
Em vào nhận bàn giao có 3 ổ, nó mang 3 ổ về kiểm tra, báo chết 2 ổ, 1 ổ đang kiểm tra, mà không biết ổ nào chứa backup nữa....
 
Top