Sau khi submit "Post Reply" thì nên về page cuối

nhokrash

Đã tốn tiền
Sau khi submit "Post Reply" thì nên về page cuối thay vì ở page hiện tại, user sẽ phải click last page để check xem thử mình đã reply thành công hay không.
 

fanliver

Đã tốn tiền
hiển thị thông báo rep thành công vẫn tốt hơn chứ nhỉ? Lỡ rep xong muốn đọc tiếp lại phải mò hoặc nhớ số page đã đọc à?
 
Top