HN SSD KingDian 120gb + DDR3 Laptop 4gb bus 1600

toilakhang

Đã tốn tiền
Bay....................................................
 

Attachments

  • IMG_20200821_181207.jpg
    IMG_20200821_181207.jpg
    1 MB · Views: 28
  • IMG_20200821_181214.jpg
    IMG_20200821_181214.jpg
    956.7 KB · Views: 25
Last edited:
Top