HN SSD shinedisk 120GB

Georgi_Zhukop

Senior Member
Còn giấy bảo hành không bạn? Bớt có 50k so với mua mới thì chắc phải còn giấy bảo hành đi
 
Top