sticker con tai dài cho ae cần :v

không cho update quá 20 hình :v, ae thông cảm tải tay nào

View attachment 287156
animated_sticker.gif


animated_sticker.gif

animated_sticker.gif

animated_sticker.gif

animated_sticker.gif

animated_sticker.gif

animated_sticker.gifanimated_sticker.gif

animated_sticker.gif

https://gif-export-bot.cc/BQACAgIAA...qQwAAhGZgUlFNLh3cAP3dB4E/animated_sticker.gif
https://gif-export-bot.cc/BQACAgIAA...qgwAAhGZgUmkSr3gvvh_4B4E/animated_sticker.gif
https://gif-export-bot.cc/BQACAgIAA...qwwAAhGZgUn_X_nv7iTWMR4E/animated_sticker.gif
https://gif-export-bot.cc/BQACAgIAA...rAwAAhGZgUl4e_CYu2TEAh4E/animated_sticker.gif
https://gif-export-bot.cc/BQACAgIAA...rgwAAhGZgUn2O4k_vlPdYB4E/animated_sticker.gif
https://gif-export-bot.cc/BQACAgIAA...rwwAAhGZgUlVZPCsLeG_Wx4E/animated_sticker.gif
 
Last edited:
Top