HN Suface 5 máy xách Nhật full box

PC-Start

Member
máy full box like new i5/ram/4/ssd128
Giá 12.5tr... hàng tại HN

2020f9e139b4-11d7-4610-944e-5bfe025c0c1b.jpg

20201da32348-00e4-4ccd-a909-6447dc6eebec.jpg

2020b3636d85-d38a-4fc0-9ab9-1dd7c2dafcf7.jpg

20204d362c79-0ed6-4157-a702-a36a42d3b129.jpg

2020e56262d2-1d0c-40f6-8f80-ccad0beed998.jpg

20205e0e7a1f-5d9c-49a8-864e-fa7004df068d.jpg
 
Top