thắc mắc Syncthing hay NAS

Cb0TJ6XcpVXk7

Junior Member
Mình đang tính tận dụng mớ linh kiện cũ để làm hệ thống Syncthing:
  • 2 laptop IBM T43 + docking
  • 1 laptop DELL core 2 dual
  • 1 laptop DELL --> mình chạy OneDirve trên máy này.
  • 6 x 320GB 3.5" --> mua thêm dock usb
Các chuyên gia cho mình hỏi nên mua fake NAS hay build những thứ hiện tại? Nhu cầu mình chỉ để lưu trữ dữ liệu từ phone, laptop.

Nhờ các thím tư vấn phương pháp tối ưu nhé.
 
Top