thảo luận Tải clipclaps nhận 2$ liền

Tien*Sino

Senior Member
12225EDB-C833-4E23-91ED-7C8F448DCF55.png

Ok vào thẳng vấn đề là em tuyển ref đi. Bác nào thương thì nhập 5YNNK3BE giúp em.
Nhập mã giới thiệu là đc 1$, với lại nó cho làm mấy cái linh tinh để mấy bác làm quen với app cũng đc hơn 1$, em mới chơi hqa đc cỡ như vậy. Rồi sau đó đi mượn đt bạn tải về, ng giới thiệu đc cỡ dưới 1$ thôi. Khi nào đủ 10$ thì rút về paypal. Chịu khó mượn đt bạn về tải rồi nhập mã từ từ được 10$ thì rút.
 

NQT_2014

Senior Member
View attachment 85866
Ok vào thẳng vấn đề là em tuyển ref đi. Bác nào thương thì nhập 5YNNK3BE giúp em.
Nhập mã giới thiệu là đc 1$, với lại nó cho làm mấy cái linh tinh để mấy bác làm quen với app cũng đc hơn 1$, em mới chơi hqa đc cỡ như vậy. Rồi sau đó đi mượn đt bạn tải về, ng giới thiệu đc cỡ dưới 1$ thôi. Khi nào đủ 10$ thì rút về paypal. Chịu khó mượn đt bạn về tải rồi nhập mã từ từ được 10$ thì rút.
Paypal dễ đăng ký ko thím


via nextVOZ for Android
 
Top