Tấm gương con nhà người ta sụp đổ

Soltilie

Senior Member
Giỏi giang đâu đéo thấy chứ chấm phẩy hành văn kiểu này thì đm thua! đéo cần hiểu cái nội dung ra sao nhưng mà đọc bực mình vl :cautious: . reported !!!
 
Top