Tập gym quen được em này, nhờ các bác chấm điểm.

chipkoi07

Senior Member
5F4A6436-39D9-4675-82CF-FDFDD998041E.jpeg
 

Attachments

 • CEFC64F1-A9C9-4A45-85D4-E78C926EDB42.jpeg
  CEFC64F1-A9C9-4A45-85D4-E78C926EDB42.jpeg
  238.5 KB · Views: 2,030
 • C9732367-6779-4002-B5F1-9E895DE54D17.jpeg
  C9732367-6779-4002-B5F1-9E895DE54D17.jpeg
  553.5 KB · Views: 2,000
 • 7E0C4810-B6B0-45E8-A7CE-09D881B8B6B8.jpeg
  7E0C4810-B6B0-45E8-A7CE-09D881B8B6B8.jpeg
  393 KB · Views: 1,984
 • E7B7EA0A-7991-49D2-A5C5-0B6D1C85E6C3.jpeg
  E7B7EA0A-7991-49D2-A5C5-0B6D1C85E6C3.jpeg
  447.2 KB · Views: 1,961
Nói như thím thì gái xinh nhường hết người khác, phải yêu gái xấu mới an toàn ạ.

via theNEXTvoz for iPhone
Tôi k thích dài dòng, thích thì tôi hỏi thằng có bồ chưa đong đưa chi cho mệt. Còn tự ti đụt đụt lên voz hỏi thì 90% là ở ngoài loser vừa nhát gái vừa nhát gan. Gặp thằng bồ con bé kia nó hét cái chắc đái mẹ ra quần thì tán tỉnh gì nữa :LOL:
 
Top