Tập gym quen được em này, nhờ các bác chấm điểm.

Nói như thím thì gái xinh nhường hết người khác, phải yêu gái xấu mới an toàn ạ.

via theNEXTvoz for iPhone
Tôi k thích dài dòng, thích thì tôi hỏi thằng có bồ chưa đong đưa chi cho mệt. Còn tự ti đụt đụt lên voz hỏi thì 90% là ở ngoài loser vừa nhát gái vừa nhát gan. Gặp thằng bồ con bé kia nó hét cái chắc đái mẹ ra quần thì tán tỉnh gì nữa :LOL:
 
Top