khác Thanh lý chục chiếc HDD 4T & 6T

PanzerElite

Đã tốn tiền
Done
 

Attachments

 • z2166980559580_da6bcbb7cf7f43c705e579233eb1e9cf.jpg
  z2166980559580_da6bcbb7cf7f43c705e579233eb1e9cf.jpg
  184.7 KB · Views: 68
 • z2166980559322_71fae60df508bc6de0233b057ff28226.jpg
  z2166980559322_71fae60df508bc6de0233b057ff28226.jpg
  224.7 KB · Views: 23
 • z2166980559821_d26f1e87a97939cc990efee76947c509.jpg
  z2166980559821_d26f1e87a97939cc990efee76947c509.jpg
  123.4 KB · Views: 22
 • z2166980551249_b7721aacd45b771fbe4e4222a5a7e025.jpg
  z2166980551249_b7721aacd45b771fbe4e4222a5a7e025.jpg
  190 KB · Views: 23
Last edited:
Top