Thế lực mới nổi 8/2020

Hello các fen cũ, fen mới tôi xin đại diện cho 8/2020 - một thế hệ mới - một thế lực mới nổi của Voz có vài cảm nhận.

tôi và các fen 8/2020 sinh ra trong nền tảng mới mà những thế hệ cũ không có hoặc thèm khát bao năm như : nick có dấu có ký tự lập thoải mái, có ưng gạch, có wall cá nhân để tâm sự bầu bạn giao lưu...

bàn phím chúng ta vẫn có f5 nhưng không thèm dùng vì Voz quá nhanh làm chúng ta chóng mặt thì còn f5 làm gì nữa

Chúng ta có nhiều gái xinh trai đẹp và trẻ và nhiều tri thức hiện đại hơn hihi

Tuy voz mới không hiển thị jd nên chắc họ chỉ nhìn vào tên có dấu

và mấy ngày gần đây tôi thấy k ai dám mỉa mai
8/2020 gay gắt như 4/2016 ngày xưa, vì sao vì 8/2020 là một thế lực khác với tất cả các thế lực còn lại, chúng ta xuất hiện trong thời cuộc quan trọng khi Voz chuyển mình đi lên, trỗi dậy mạnh mẽ.
8/2020 đi lại khoan thai comment nhẹ nhàng đứng đắn đàng hoàng lịch sự không rồ hay chụp mũ không chửi như hát hay không tổ lái ba que không chửi láo xàm lol hay xấu tính cực đoan như thế hệ khác
sắp tới tôi nghĩ sẽ chỉ còn lại duy nhất 8/2020 vì tất cả sẽ bị KIA hết do thói xấu của họ
Tôi xin tuyên bố 8/2020 sống mãi trong lòng voz nối tiếp thay đổi làm chủ diễn đàn để sánh bước cùng các cường quốc forums khác

8/2020 muôn năm! muôn năm!
 

KingMGT

Member
Hello các fen cũ, fen mới tôi xin đại diện cho 8/2020 - một thế hệ mới - một thế lực mới nổi của Voz có vài cảm nhận.

tôi và các fen 8/2020 sinh ra trong nền tảng mới mà những thế hệ cũ không có hoặc thèm khát bao năm như : nick có dấu có ký tự lập thoải mái, có ưng gạch, có wall cá nhân để tâm sự bầu bạn giao lưu...

bàn phím chúng ta vẫn có f5 nhưng không thèm dùng vì Voz quá nhanh làm chúng ta chóng mặt thì còn f5 làm gì nữa

Chúng ta có nhiều gái xinh trai đẹp và trẻ và nhiều tri thức hiện đại hơn hihi

Tuy voz mới không hiển thị jd nên chắc họ chỉ nhìn vào tên có dấu

và mấy ngày gần đây tôi thấy k ai dám mỉa mai
8/2020 gay gắt như 4/2016 ngày xưa, vì sao vì 8/2020 là một thế lực khác với tất cả các thế lực còn lại, chúng ta xuất hiện trong thời cuộc quan trọng khi Voz chuyển mình đi lên, trỗi dậy mạnh mẽ.
8/2020 đi lại khoan thai comment nhẹ nhàng đứng đắn đàng hoàng lịch sự không rồ hay chụp mũ không chửi như hát hay không tổ lái ba que không chửi láo xàm lol hay xấu tính cực đoan như thế hệ khác
sắp tới tôi nghĩ sẽ chỉ còn lại duy nhất 8/2020 vì tất cả sẽ bị KIA hết do thói xấu của họ
Tôi xin tuyên bố 8/2020 sống mãi trong lòng voz nối tiếp thay đổi làm chủ diễn đàn để sánh bước cùng các cường quốc forums khác

8/2020 muôn năm! muôn năm!
Khỏi chạy :mad:
 

afcvn

Member
T ko hy vọng gì nhiều, chỉ mong các cháu chăm ngoan học hành bớt lên vOz để còn nên người :doubt:
 
  • Ưng
Reactions: MI6

Ra Khỏi Nhà_ Now

Junior Member
Hello các fen cũ, fen mới tôi xin đại diện cho 8/2020 - một thế hệ mới - một thế lực mới nổi của Voz có vài cảm nhận.

tôi và các fen 8/2020 sinh ra trong nền tảng mới mà những thế hệ cũ không có hoặc thèm khát bao năm như : nick có dấu có ký tự lập thoải mái, có ưng gạch, có wall cá nhân để tâm sự bầu bạn giao lưu...

bàn phím chúng ta vẫn có f5 nhưng không thèm dùng vì Voz quá nhanh làm chúng ta chóng mặt thì còn f5 làm gì nữa

Chúng ta có nhiều gái xinh trai đẹp và trẻ và nhiều tri thức hiện đại hơn hihi

Tuy voz mới không hiển thị jd nên chắc họ chỉ nhìn vào tên có dấu

và mấy ngày gần đây tôi thấy k ai dám mỉa mai
8/2020 gay gắt như 4/2016 ngày xưa, vì sao vì 8/2020 là một thế lực khác với tất cả các thế lực còn lại, chúng ta xuất hiện trong thời cuộc quan trọng khi Voz chuyển mình đi lên, trỗi dậy mạnh mẽ.
8/2020 đi lại khoan thai comment nhẹ nhàng đứng đắn đàng hoàng lịch sự không rồ hay chụp mũ không chửi như hát hay không tổ lái ba que không chửi láo xàm lol hay xấu tính cực đoan như thế hệ khác
sắp tới tôi nghĩ sẽ chỉ còn lại duy nhất 8/2020 vì tất cả sẽ bị KIA hết do thói xấu của họ
Tôi xin tuyên bố 8/2020 sống mãi trong lòng voz nối tiếp thay đổi làm chủ diễn đàn để sánh bước cùng các cường quốc forums khác

8/2020 muôn năm! muôn năm!
Đồng ý với cháu
P/s: chú thích đôi mông trong avatar của cháu
 
Hello các fen cũ, fen mới tôi xin đại diện cho 8/2020 - một thế hệ mới - một thế lực mới nổi của Voz có vài cảm nhận.

tôi và các fen 8/2020 sinh ra trong nền tảng mới mà những thế hệ cũ không có hoặc thèm khát bao năm như : nick có dấu có ký tự lập thoải mái, có ưng gạch, có wall cá nhân để tâm sự bầu bạn giao lưu...

bàn phím chúng ta vẫn có f5 nhưng không thèm dùng vì Voz quá nhanh làm chúng ta chóng mặt thì còn f5 làm gì nữa

Chúng ta có nhiều gái xinh trai đẹp và trẻ và nhiều tri thức hiện đại hơn hihi

Tuy voz mới không hiển thị jd nên chắc họ chỉ nhìn vào tên có dấu

và mấy ngày gần đây tôi thấy k ai dám mỉa mai
8/2020 gay gắt như 4/2016 ngày xưa, vì sao vì 8/2020 là một thế lực khác với tất cả các thế lực còn lại, chúng ta xuất hiện trong thời cuộc quan trọng khi Voz chuyển mình đi lên, trỗi dậy mạnh mẽ.
8/2020 đi lại khoan thai comment nhẹ nhàng đứng đắn đàng hoàng lịch sự không rồ hay chụp mũ không chửi như hát hay không tổ lái ba que không chửi láo xàm lol hay xấu tính cực đoan như thế hệ khác
sắp tới tôi nghĩ sẽ chỉ còn lại duy nhất 8/2020 vì tất cả sẽ bị KIA hết do thói xấu của họ
Tôi xin tuyên bố 8/2020 sống mãi trong lòng voz nối tiếp thay đổi làm chủ diễn đàn để sánh bước cùng các cường quốc forums khác

8/2020 muôn năm! muôn năm!
t xin nguyện dốc sức mình cho lý tưởng chung của thế hệ 0820

0820 muôn năm! nextVoz muôn năm!
 

Eternity95

Junior Member
Vãi cả thế lực, tôi nằm vùng follow voz ko đăng ký đc acc hơn 3 năm nay có được tính là newbie không phen
 

Soi_non

Junior Member
Hello các fen cũ, fen mới tôi xin đại diện cho 8/2020 - một thế hệ mới - một thế lực mới nổi của Voz có vài cảm nhận.

tôi và các fen 8/2020 sinh ra trong nền tảng mới mà những thế hệ cũ không có hoặc thèm khát bao năm như : nick có dấu có ký tự lập thoải mái, có ưng gạch, có wall cá nhân để tâm sự bầu bạn giao lưu...

bàn phím chúng ta vẫn có f5 nhưng không thèm dùng vì Voz quá nhanh làm chúng ta chóng mặt thì còn f5 làm gì nữa

Chúng ta có nhiều gái xinh trai đẹp và trẻ và nhiều tri thức hiện đại hơn hihi

Tuy voz mới không hiển thị jd nên chắc họ chỉ nhìn vào tên có dấu

và mấy ngày gần đây tôi thấy k ai dám mỉa mai
8/2020 gay gắt như 4/2016 ngày xưa, vì sao vì 8/2020 là một thế lực khác với tất cả các thế lực còn lại, chúng ta xuất hiện trong thời cuộc quan trọng khi Voz chuyển mình đi lên, trỗi dậy mạnh mẽ.
8/2020 đi lại khoan thai comment nhẹ nhàng đứng đắn đàng hoàng lịch sự không rồ hay chụp mũ không chửi như hát hay không tổ lái ba que không chửi láo xàm lol hay xấu tính cực đoan như thế hệ khác
sắp tới tôi nghĩ sẽ chỉ còn lại duy nhất 8/2020 vì tất cả sẽ bị KIA hết do thói xấu của họ
Tôi xin tuyên bố 8/2020 sống mãi trong lòng voz nối tiếp thay đổi làm chủ diễn đàn để sánh bước cùng các cường quốc forums khác

8/2020 muôn năm! muôn năm!
Phát biểu nghe như lãnh tụ ý :))

Gửi từ Xiaomi MI 8 SE bằng vozFApp
 
Top