thím nào biết chị Oanh này k

ok_online

Member
Kinh nghiệm của tao là nhìn ko thấy xương quai xanh đâu thì con này ngoài đời ko dưới 80 kí tao ăn cứt .
 
Top