Thông tin về mống mắt được thu thập, cập nhật khi đổi, cấp lại thẻ CCCD

Tui_Tui

Senior Member
Thông tin về nhân dạng, thông tin sinh trắc học về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt được thu thập, cập nhật khi thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD
Thông tin về mống mắt được thu thập, cập nhật khi đổi, cấp lại thẻ căn cước


Luật này gồm 7 chương, 46 điều, quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và có nhiều điểm mới so với Luật Căn cước công dân năm 2014.

Link ......: Thông tin về mống mắt được thu thập, cập nhật khi đổi, cấp lại thẻ căn cước (https://laodong.vn/thoi-su/thong-tin-ve-mong-mat-duoc-thu-thap-cap-nhat-khi-doi-cap-lai-the-can-cuoc-1318947.ldo)
 
Đằng nào cũng ADN, mống mắt rồi thì cho hiển thị cả nhóm máu trên cccd luôn được không??
 
Rồi bệnh viện nó vẫn đè anh ra kiểm tra nhóm máu thôi. Dù có thể chính bệnh viện đó đã kiểm tra nhóm máu của anh trước đây rồi…
chả có bệnh viện đếch nào trên quả đất này dám tin tưởng vào nhóm máu ghi trên cái cccd của anh cả, truyền sai 1 phát chết người thì cả bv lên đường à, trong khi xét nghiệm nó nhanh ko chứ có lâu la gì đâu và nó là quy trình bắt buộc trước khi muốn truyền máu. có thể anh đã xét nghiệm trước đó tại chính bệnh viện này nhưng quy trình vẫn là quy trình, ai dám chắc người xét nghiệm cho anh trước đó ko sai sót?
 
chả có bệnh viện đếch nào trên quả đất này dám tin tưởng vào nhóm máu ghi trên cái cccd của anh cả, truyền sai 1 phát chết người thì cả bv lên đường à, trong khi xét nghiệm nó nhanh ko chứ có lâu la gì đâu và nó là quy trình bắt buộc trước khi muốn truyền máu. có thể anh đã xét nghiệm trước đó tại chính bệnh viện này nhưng quy trình vẫn là quy trình, ai dám chắc người xét nghiệm cho anh trước đó ko sai sót?
Nếu sai thì quý anh đã ăn chuối cả nải rồi lại còn chờ tới lần sau.
 
Rồi bệnh viện nó vẫn đè anh ra kiểm tra nhóm máu thôi. Dù có thể chính bệnh viện đó đã kiểm tra nhóm máu của anh trước đây rồi…

chả có bệnh viện đếch nào trên quả đất này dám tin tưởng vào nhóm máu ghi trên cái cccd của anh cả, truyền sai 1 phát chết người thì cả bv lên đường à, trong khi xét nghiệm nó nhanh ko chứ có lâu la gì đâu và nó là quy trình bắt buộc trước khi muốn truyền máu. có thể anh đã xét nghiệm trước đó tại chính bệnh viện này nhưng quy trình vẫn là quy trình, ai dám chắc người xét nghiệm cho anh trước đó ko sai sót?
Không bác, ví dụ như trường hợp người ở viện cần hiến máu nhóm này, người tình nguyện có thể tự check máu mình, đúng loại thì đến hiến, đỡ phải sàng lọc nhiều.
 
thuận tiện cho việc cướp ghép tạng cho cốp nào đó cần, tìm phát ra luôn, chắc lại do xem phim nhiều quá nên ra viễn cảnh đó.
 
Không bác, ví dụ như trường hợp người ở viện cần hiến máu nhóm này, người tình nguyện có thể tự check máu mình, đúng loại thì đến hiến, đỡ phải sàng lọc nhiều.
Nếu người tình nguyện thì cũng vẫn cần kiểm tra lại trước khi lấy đấy quý anh. Ngay cả cccd có trong hệ thống hiến máu của viện rồi nó vẫn kiểm tra lại.
 
Nếu người tình nguyện thì cũng vẫn cần kiểm tra lại trước khi lấy đấy quý anh. Ngay cả cccd có trong hệ thống hiến máu của viện rồi nó vẫn kiểm tra lại.
Kiểm tra lại chứ, nhưng biết nó cùng nhóm máu rồi, cái còn kiểm tra là bệnh tật là chính, những người không cùng nhóm máu đỡ phải đến.
 
chủ yếu là ghi luôn trên thẻ ấy bác, nhiều khi cần còn biết, cấp cứu chẳng hạn.
Điện thoại nó có chế độ Emergency để làm gì. Trên đó thông tin nhóm máu hoặc thông tin y tế đều được chủ nhân note lại.

Nhưng nói chung là chỉ mang tính tham khảo thôi. Chứ vào BV nó cũng xét nghiệm lại hết. Cứ dườm dà lại thành không giải quyết được việc gì y như cái sổ hộ khẩu.

Tôi còn chưa định danh cơ không biết có anh voz nào giống tôi không?:beauty::angry:
 
Kiểm tra lại chứ, nhưng biết nó cùng nhóm máu rồi, cái còn kiểm tra là bệnh tật là chính, những người không cùng nhóm máu đỡ phải đến.
Vd ng nhà quý anh cần máu O, có ng hiến thì lưu kho. Còn nó lấy máu O trong kho ra truyền. Chứ làm gì có truyền realtime đâu
 
Back
Top