Thu nhập của nhân viên Vietlott có thể vượt 25 triệu đồng/tháng

Build Back Better

Senior Member
Trong năm kinh doanh gần nhất, Vietlott cho biết nhân viên công ty có thu nhập bình quân hơn 25 triệu đồng/tháng đã bao gồm các khoản thưởng.

Trong báo cáo kinh doanh năm 2022, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết doanh thu đạt 6.272 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2021, và đóng góp 1.720 tỷ đồng vào ngân sách địa phương, tăng hơn 400 tỷ đồng. Với 55% doanh thu dành để trả thưởng, Vietlott đã trả thưởng 3.560 tỷ đồng cho 24,7 triệu vé trúng.
Căn cứ hoạt động phân phối thu nhập trong các năm trước đó, mức lương cơ bản và các khoản thưởng chi trả cho nhân viên của Vietlott năm 2022 dự kiến được điều chỉnh tăng.
Theo báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020, Vietlott có 176 lao động với mức tiền lương bình quân khoảng 19,5 triệu đồng. Doanh nghiệp xổ số dành 41,3 tỷ đồng cho quỹ tiền lương và 10,3 tỷ đồng cho quỹ tiền thưởng, phúc lợi.
Sau khi phân phối các khoản thưởng, thu nhập bình quân của nhân viên Vietlott khoảng 24,4 triệu đồng/tháng, cao hơn so với kế hoạch đề ra gần 4 triệu đồng.
Trong khi đó, Vietlott có hơn 6 vị trí quản lý nhận mức lương cơ bản 23,8 triệu đồng và bình quân thu nhập 48,2 triệu đồng sau khi cộng các khoản thưởng. Mức thu nhập này cao hơn 8 triệu đồng so với kế hoạch.
Tiền lương phân phối cho người lao động dựa trên vị trí công việc, kết quả hoàn thành công việc của từng cá nhân. Người lao động được hưởng lương theo công việc và tùy vào mức độ phức tạp, khối lượng và kết quả.
Tiền lương bổ sung bao gồm kết quả thành tích, dịp lễ/Tết. Người lao động cũng được nhận thưởng dựa trên kết quả nhiệm vụ đăng ký thi đua, danh hiệu…

Năm 2020, Vietlott thu về gần 5.000 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 168,5 tỷ đồng. Trong số thuế và các khoản nộp ngân sách từ hoạt động kinh doanh xổ số lên đến 1.312 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương của Vietlott chỉ khoảng 1,9 tỷ đồng.
Bước sang năm 2021, doanh thu bán vé có thuế của Vietlott đạt 5.134 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 159,8 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều tiệm cận 90% so với kế hoạch.
Theo doanh nghiệp này, hoạt động kinh doanh trong năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Vietlott phải dừng hoàn toàn hoạt động trong gần một tháng theo quyết định từ chính quyền một số tỉnh, thành phố (chiếm hơn 40% tổng doanh thu toàn công ty).
Nếu tính thêm phần doanh thu bị ảnh hưởng, Vietlott ước đạt thu về trên 6.000 tỷ đồng và đạt chỉ tiêu kế hoạch của Bộ Tài chính.
Trong năm 2021, quỹ lương thực hiện của công ty đạt 50,2 tỷ đồng, bao gồm 3,3 tỷ đồng cho quỹ lương quản lý và phần còn lại cho quỹ lương lao động. Bình quân trong kỳ doanh nghiệp có 199 lao động, tổng số lao động là 201 người.
Mức lương trung bình đạt 20,3 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm 5,1 triệu đồng/tháng tiền thưởng, thu nhập khác.
Cũng trong báo cáo năm 2021, Vietlott công bố mức lương chủ tịch công ty lên tới 87 triệu đồng/tháng, gồm 27 triệu đồng lương cơ bản và 60 triệu đồng tiền thưởng, thu nhập khác.

https://zingnews.vn/thu-nhap-cua-nhan-vien-vietlott-co-the-vuot-25-trieu-dongthang-post1392906.html
 
Top