HN tìm mấy con màn 24in, 22in của Dell và Samsung

b.u.f.f

Member
Màn LG 24MK430H-B 24" IPS Full HD , VGA , HDMI chân mới full box ( SL 10 chú )
Bán: 1tr7 /1 chú
Màn SAMSUNG S22C300 22” LED Full HD

Bán : 1Tr250
 
Top