HN Tìm Quadro P620

mong

Junior Member
hàng bóc máy, 2 củ bro
 

Attachments

 • 2019_09_17_21_34_IMG_3171.JPG
  2019_09_17_21_34_IMG_3171.JPG
  1.3 MB · Views: 39
 • 2019_09_17_21_34_IMG_3173.JPG
  2019_09_17_21_34_IMG_3173.JPG
  743.3 KB · Views: 43
 • 2019_09_17_21_35_IMG_3174.JPG
  2019_09_17_21_35_IMG_3174.JPG
  1.5 MB · Views: 43
 • 2019_09_17_21_35_IMG_3175.JPG
  2019_09_17_21_35_IMG_3175.JPG
  855 KB · Views: 40
 • 2019_09_17_21_35_IMG_3176.JPG
  2019_09_17_21_35_IMG_3176.JPG
  1.3 MB · Views: 35

bachcotsau

Junior Member
Trước mua được 2 con của 2 bác đang để không trong case sưu tầm giá 1m5 mới cứng. Giờ chắc hiếm người bán nên giá lên.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top