Tìm sự sống ngoài Trái Đất

Theo mình thì các hành tinh như sao Hỏa, sao Thổ, sao Kim, sao Mộc đều là các hành tinh của tổ tiên người Trái Đất hiện nay (một trong những sự thật đang bị phủ nhận và che giấu nhiều nhất) và giờ các hành tinh này đều không còn tài nguyên hoặc rất ít. Giờ quay lại khám phá các hành tinh này chỉ xem như đi khảo cổ mà thôi. Chẳng trông mong gì về việc có một hành tinh mới giàu tài nguyên mà con người có thể lên sống được :doubt:.
Hiện nay chỉ mong chờ công nghệ động cơ vĩnh cửu dựa vào lực từ của các hành tinh sẽ xuất hiện sớm để có thể chế tạo đĩa bay
 
Last edited:
Theo mình thì các hành tinh như sao Hỏa, sao Thổ, sao Kim, sao Mộc đều là các hành tinh của tổ tiên người Trái Đất hiện nay và giờ các hành tinh này đều không còn tài nguyên hoặc rất ít. Giờ quay lại khám phá các hành tinh này chỉ xem như đi khảo cổ mà thôi. Chẳng trông mong gì về việc có một hành tinh mới giàu tài nguyên mà con người có thể lên sống được :doubt:.
Hiện nay chỉ mong chờ công nghệ động cơ vĩnh cửu dựa vào lực từ của các hành tinh sẽ xuất hiện sớm để có thể chế tạo đĩa bay
Lại hút bài rồi viết cần à? Vát bôn :ops:
 

TK_Ngu

Senior Member
hong.jpg
 
thôi bạn!đừng nói thế.lịch sử loài người còn rất nhiều lỗ hổng về nguồn gốc nên những chủ đề như thế này mình không rành thì thôi,đừng xỉa xói!
hút cần thì bảo để anh em còn chỉ cho nguồn tốt tốt mà hút
 
thôi bạn!đừng nói thế.lịch sử loài người còn rất nhiều lỗ hổng về nguồn gốc nên những chủ đề như thế này mình không rành thì thôi,đừng xỉa xói!
Theo mình thì các hành tinh như sao Hỏa, sao Thổ, sao Kim, sao Mộc đều là các hành tinh của tổ tiên người Trái Đất hiện nay (một trong những sự thật đang bị phủ nhận và che giấu nhiều nhất) và giờ các hành tinh này đều không còn tài nguyên hoặc rất ít. Giờ quay lại khám phá các hành tinh này chỉ xem như đi khảo cổ mà thôi. Chẳng trông mong gì về việc có một hành tinh mới giàu tài nguyên mà con người có thể lên sống được :doubt:.
Hiện nay chỉ mong chờ công nghệ động cơ vĩnh cửu dựa vào lực từ của các hành tinh sẽ xuất hiện sớm để có thể chế tạo đĩa bay
Cười bò:
  • Theo mình cơ đấy
  • Động cơ vĩnh cửu có thật à?
  • Lực từ hay trọng lực?
Trình không đủ thì bớt nhảm lại
 

nguyenvanha

Đã tốn tiền
Theo mình thì các hành tinh như sao Hỏa, sao Thổ, sao Kim, sao Mộc đều là các hành tinh của tổ tiên người Trái Đất hiện nay (một trong những sự thật đang bị phủ nhận và che giấu nhiều nhất) và giờ các hành tinh này đều không còn tài nguyên hoặc rất ít. Giờ quay lại khám phá các hành tinh này chỉ xem như đi khảo cổ mà thôi. Chẳng trông mong gì về việc có một hành tinh mới giàu tài nguyên mà con người có thể lên sống được :doubt:.
Hiện nay chỉ mong chờ công nghệ động cơ vĩnh cửu dựa vào lực từ của các hành tinh sẽ xuất hiện sớm để có thể chế tạo đĩa bay
đùa nhau à thím? vũ trụ là duy nhất và trái đất là nơi duy nhất trong vũ trụ có sự sống nhé!
 

TK_Ngu

Senior Member
Thớt nói vậy đúng rồi mấy fen không chịu khai sáng thì thôi. Không có công nghệ đĩa bay thì sao con người đến trái đất được.
 
Top